Dawid Korczak

Grafika reklamowo-wydawnicza

Naddłubniańskie Pejzaże – gazeta

Skład i łamanie, obróbka fotografii, przygotowanie do druku czasopisma „Naddłubniańskie Pejzaże”. Dla: Wydawnictwo CZUWAJMY Data: czerwiec 2014 r. Zakres prac: Projekt, skład, przygotowanie do druku. Zobacz fragmenty projektu w pdf: Naddłubniańskie Pejzaże nr 38