Forty Kraków – cz. II

Projekt i przygotowanie do druku folderu szytego drutem.

Dla: Wydawnictwo CZUWAJMY
Data: maj 2016 r.
Zakres prac: Projekt, skład przygotowanie do druku i nadzór.

Zobacz fragmenty projektu w pdf: forty_pn