Forty Kraków – cz. I

Projekt i przygotowanie do druku folderu szytego drutem.

Dla: Wydawnictwo CZUWAJMY
Data: lipiec 2015 r.
Zakres prac: Projekt, skład przygotowanie do druku i nadzór.

Zobacz fragmenty projektu w pdf: forty